DTR-DTR

$--
$-- 0
$0.009594
24H High
$0.009594
24H Low
$--
24H Vol

Base Info

 • Max Supply
  3750000000 DTR
 • Total Supply
  150000000 DTR
 • Circulating Supply
  1215055284 DTR
 • MarketCap
  $--

DTR-DTR Introduction

Tokens 正在建立加密数字货币交易平台,引入动态交易权(DTR),为当前交易环境带来革命性变革,提供可信,透明,安全和可靠的地方,以交易 ERC-20 令牌和其他加密货币。
DTR(Dynamic Trading Rights)代币将代表将来在任何时间上市的任何货币对,在代币平台上进行交易的权利。用于交易的DTR将定期在以太坊网络上进行销毁。